Nederlands   English  
Gedragsregels in de Orthodoxe Kerk


"En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. (Ex. 25: 8)
"Want als twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, zal Ik in hun midden zijn"" (Mt.18: 20)
Men kan zich overal tot God richten. Maar net zoals een koor beter gehoord kan worden dan een enkele stem, bereikt het gezamenlijke gebed van velen in de kerk God eerder.

1. Onderweg naar de kerk wordt men geacht te bidden. Op advies van de Heilige Vaders kan men het Jezusgebed (‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’), psalm 50 of andere korte gebeden naar keuze herhalen.

2. Het is gebruikelijk om in nette kleding naar de kerk te komen. Vrouwen liever in vrouwelijke kleding, met een hoofddoek en zonder lippenstift. Mannen zetten hun hoed af voordat ze de kerk betreden. Het is onacceptabel om in een korte broek of met een zonnebril op naar de kerk te komen.

3. VERGEET NIET OM UW MOBIELE TELEFOON UIT TE ZETTEN VOORDAT U BINNENKOMT IN DE KERK!

4. Probeer 10-15 minuten van tevoren in de kerk aanwezig te zijn. Dan hebt u de tijd om kaarsen op te steken en de iconen te vereren. In het geval dat u toch te laat komt, probeer dan anderen niet te storen.

5. Kaarsen, die u in de kerk koopt, moet u ook in de kerk (of eventueel thuis) opsteken. Brengt u in ieder geval niet uw eigen kaarsen mee naar de kerk. De kaars is namelijk het symbool van ons offer voor God, de Moeder Gods, en alle Heiligen (het offer dat gebracht wordt in de kerk waar de kaars gekocht is).

6. Kaarsen worden aan elkaar aangestoken. In het geval van grote drukte, wanneer uw kaars door dienaren in de kerk uitgeblazen of verplaats wordt, wees dan niet verontwaardigd, uw offer is al door God geaccepteerd.

7. Voor de aanvang van een Goddelijke Liturgie worden door de orthodoxe gelovigen prosforen gekocht en met gedachtenisbriefjes afgegeven. Daar worden de namen (alleen de voornamen) van Orthodoxe familieleden, vrienden en kennissen (zowel van de levenden als van de overledenen) opgeschreven. De briefjes worden gewoonlijk aan het begin van de dienst ingeleverd. De prijs van de prosforen is meestal een symbolisch bedrag (en niet gebaseerd op de materiele waarde); hetzelfde kan gezegd woorden over de prijs van de kaarsen.

8. Als u bekenden in de kerk ziet, begroet ze dan met een voorzichtige hoofdknik, schud geen handen, geef geen kussen en begin geen conversatie. Wees bescheiden en schenk vooral aandacht aan uzelf en de dienst.

9. Probeer tijdens de dienst zo weinig mogelijk door de kerk te lopen. Doe dat vooral niet tijdens het lezen van het Apostel, het Heilig Evangelie en tijdens de Liturgie na de ‘Cherubijnenhymne’.

10. Het is goed als er een plaats in de kerk is waar u gewend bent te staan. Gaat u daar rustig naar toe en wanneer u voor de Altaardeuren komt bekruisig dan uzelf. Als er niet zo’n plek is, zoek dan een andere plek waar u goed kunt horen. Als u niets hoort of niets verstaat, bid dan zelfstanding met de woorden: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij”.

11. Bekruisig uzelf en buig uw hoofd tegelijkertijd met de anderen. Het is gebruikelijk om zich te bekruisigen bij het gebed: “Heilige God…”, tijdens de litanieen en bij het begin en het eind van elk gebed. Men bekruisigt zich ook voordat men een icoon kust of een kaars plaatst.

12. In een Russisch-Orthodoxe kerk wordt men geacht te staan. Alleen als uw gezondheid dat niet toelaat kunt u gaan zitten om te rusten. Maar volgens Metropoliet Filaret (Drozdow) van Moskou geldt er ook een andere regel: ”Het is beter te gaan zitten denkend aan de Heer, dan te gaan staat denkend om je benen”. Maar in ieder geval word u geacht te gaan staan tijdens het lezen van het Heilig Evangelie en op andere belangrijke momenten van de Liturgie.

13. Als de priester of de diaken de kerk bewierookt, buigen de mensen hun hoofd. U hoeft zich niet te bekruisigen. U buigt ook uw hoofd als u hoort: “Vrede aan allen!”, als de priester zijn zegen geeft voor het lezen van het Evangelie. Tijdens de Wijding van de Heilige Gaven (het gebed «Tebje pojem») wordt er geknield als de ruimte dat toelaat. Na het ontvangen van de Heilige Communie hoeft u niet meer te knielen.

14. Als u in de kerk een nieuwkomer ziet, die nog geen kerkelijke regels kent, probeert u hem dan niet te storen en alles uit te leggen. Als het nodig is en hij er om vraag kunt u een advies geven. Neemt u zelf het initiatief alleen als u ziet dat iemand de rust en het bidden van anderen verstoort.

15. Als u met kinderen in de kerk komt, moet u er voor zorgen dat ze rustig blijven en zich goed gedragen. Hun verblijf in de kerk hoeft niet langer te zijn dan wat ze aan kunnen. Het is niet zozeer de gewoonte om in de kerk aanwezig te zijn die u hen aan moet leren, maar de juiste houding tot het heiligdom. Let op dat uw kinderen geen kruimeltjes van prosforen kwijtraken. Als het nodig is de kerk te verlaten zorg dan dat de kinderen zich voorzichtig bekruisigen en rustig vertrekken.

16. De Heilige Communie kunt u alleen ontvangen na gebiecht te hebben. Zonder de biecht kunnen alleen kinderen tot 7 jaar naar de Communie komen.
Voor het ontvangen van de Communie moet u zich voorbereiden. Dat wil zeggen vasten en afstand nemen van amusement en genoegens (de duur van de vasten kunt u overleggen met de priester). U moet ook de Heilige canons en de Regel voor de Heilige Communie lezen. U hoeft het niet in een dag te doen, het lezen kan over de gehele duur van de vasten gespreid worden. Vanaf 12:00 ’s nachts, op de dag dat u naar de Communie gaat mag u niets meer eten of drinken. Een uitzondering geldt voor diegenen die om medische redenen niet nuchter kunnen blijven.

17. Naar de Heilige Communie gaat u berouwvol en eerbiedig, met uw armen gekruist op u borst (rechter op de linker). Voor het ontvangen van de Heilige Gaven hoeft u zich niet meer te bekruisigen. Wel moet u erna de kelk kussen. Van een tafeltje aan de zijkant neemt u beetje drinken (teplota) en een stukje prosfora. Degenen die naar de Communie zijn geweest, luisteren na de dienst naar de Communiedankgebeden of lezen die zelf thuis.

18. Na afloop van de dienst vereert men het kruis, dat de priester aanbiedt om te kussen. Bij het verlaten van de kerk bekruisigt men zich opnieuw.

 
Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог