Nederlands   English  
 
Via deze weg informeren wij u dat 27 februari na een langdurig ziekbed,
op 56-jarige leeftijd, aartspriester Grigoriy, de rector van de heilige Alexander Nevsky kerk te Rotterdam, is overleden.

Вечная Память

(18.01.1961 – 27.02.2017)
 
 
Geliefde broeders en zusters,

Op 9 maart 2005 in zijn 65te levensjaar is de oudste priester van onze diocese – Vader Eustratius Bergman – overleden.

Niet veel van de nieuwe parochianen weten dat wij aan Vader Eustratius dankbaar moeten zijn voor het feit dat de parochie bleef bestaan in de periode 1976 – 1978. Na het overlijden van Bisschop Dionisius was er sprake van het sluiten van de parochie. Vader Eustratius, die kort voor het overlijden van Vladyka Dionisius tot priester werd gewijd, was degene die de kerkelijke orde, tradities en uiteindelijk de orthodoxe parochie in Rotterdam heeft bewaard.

De overleden priester was een ware orthodoxe Nederlander. Hij zal nog altijd leven in onze harten en zielen als een goede en deemoedige priester, die onze vreugde wist te delen en kon meehuilen om onze zonden!

Laten wij bidden voor het eeuwige leven voor de pas overleden priester Eustratius!

Eeuwige gedachtenis!.


Geliefde broeders en zusters,

In de nacht van 27 op 28 september 2004 is in Rotterdam Walentina Petrowna Timofejeff overleden. Zij was een van de stichters van de parochie in Rotterdam, een rechterhand van Vladyka Dionysius en oud koordirigente van de kerk ter ere van de Moeder-Godsicoon ‘de Snelverhorende’.
Voor de vele inspanningen voor het welzijn van de Russisch-orthodoxe kerk heeft Walentina Petrowna van Heilige Patriarch Alexiy II een onderscheiding gekregen – de orde van de Heilige gelijk aan de apostelen groot-vorstin Olga.
Voor vele en vele orthodoxen in Nederland was zij gewoon tante Wallie. Tot haar laatste dagen kwam ze naar de nieuwe kerk van de Heilige Alexander Nevsky voor diensten en repetities. Tijdens de dienst van het Feest van de Kruisverheffing zong ze in het koor en heeft Heilige Gaven ontvangen.

Eeuwige gedachtenis en eeuwige rust aan Godsdienares Walentina!
 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов



«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырь



Ðåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог