Nederlands   English  
№ B2005
9 april 2020 г.

CIRCULAIRE ZEGEN
van Aartsbisschop ELISEY
van Den Haag en Nederland
aan alle priesters, geestelijken, monniken,
kerkelijke bedienaren en alle gelovigen
van het BISDOM VAN NEDERLAND
VAN DE RUSSISCH-ORTHODOXE KERK

Eerwaarde vaders, broeders en zusters! Ik groet u van harte aan de vooravond van de Lijdensweek, die ons allen in gebed de weg tot onze verrijzenis in onze Heer Jezus Christus doet ervaren. Moge Hij ons sterken in deze spirituele opgang en in het dragen van ons eigen kruis. Moge Hij genezing schenken van de wonden en ziekten van ziel en lichaam, waaraan we in deze tijd van beproevingen door het gevaar van een algehele coronavirusinfectie worden blootgesteld.

Als voortzetting en verdere uitwerking van mijn vorige algemene boodschap en de diocesane circulaire van 25 maart smeek ik Gods zegen af over het navolgen door ons allen van de volgende interne regels van ons bisdom, te beginnen met het feest van de Intocht des Heren in Jeruzalem op 12 april van dit jaar, tot het afkondigen van andersluidende zegeningen:

  1. Alle geestelijken die gezond zijn en hiertoe in staat zijn, hebben de zegen om alle diensten in de kerk gedurende de hele Goede Week te celebreren, en ook om, volgens het gebruik in hun parochie, de andere feestelijke en dagelijkse kerkdiensten te houden. In deze dagen van epidemie is het essentieel dat het liturgisch gebed in onze kerken weerklinkt, met bijzondere voorbeden tot de Heer voor al diegenen die lijden aan ziekten of het risico lopen om besmet te raken. Het is niet omwille van zichzelf dat de geestelijken in deze tijden bidden, maar omwille van hun volk, zowel de gelovigen als de niet-gelovigen.

  2. Het is met diepe smart en pijn dat wij de deuren zullen sluiten voor al onze openbare diensten. Wij zien ons gedwongen om deze stap te nemen,niet onder druk van enige functionarissen, maar vrijwillig, in een geest van kerkelijke gehoorzaamheid, als het dragen van ons Kruis, als een offer dat ons ongeveinsde pijn bezorgt. Mogen wij hierbij troost vinden in de gedachtenis aan de bereidheid van de Bijbelse aartsvader Abraham om zijn zoon Isaak te offeren, wat een grootse voorafbeelding zou blijken van het verlossende offer van Christus op Golgotha. Mogen voor allen die zich in zelfisolatie bevinden, zoals het Egypte van het Oude Testament, de woorden van de Heer aan de aartsvader Jacobus, die vandaag in de avonddienst worden voorgelezen, tot troost zijn: “Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken. Ik zal zelf met u trekken en Ik zal u ook zeker weer terugvoeren.” (Gen. 46.3-4)

  3. Tijdens de diensten in de kerk mogen met de zegen van de Rector of de verantwoordelijk priester alleen degenen aanwezig zijn die een functie hebben in de dienst, inclusief koorzang, lezen, het voorbereiden van het vaatwerk en het schoonhouden van de kerk. Het totale aantal mensen in de kerk mag niet hoger zijn dan het aantal dat door het werelds gezag in het kader van de huidige epidemie is toegestaan.

  4. Leken die het sacrament van de Eucharistie willen ontvangen, moeten hiertoe de gelegenheid krijgen. Het is onze pastorale plicht om onze broeders en zusters bij te staan die de mogelijkheid hebben opgeofferd om deel te nemen aan de diensten in de kerk. Leken moeten de mogelijkheid hebben om met de Rector, de verantwoordelijk priester, of een andere kerkbedienaar die hiertoe de zegen van de rector heeft ontvangen, een tijdstip af te stemmen waarop er buiten de diensten om een privébezoek aan de kerk kan worden gebracht. Een privébezoek aan de kerk betekent een individueel bezoek, maar het kan ook aanvaardbaar zijn dat deze persoon door één familielid of naaste wordt begeleid.

  5. Tijdens de Liturgie van de Zaterdag van Lazarus of van het feest van de Intocht des Heren in Jeruzalem, moet er voldoende ziekencommunie worden voorbereid voor individuele communie. Op de dagen dat de Liturgie van de Voorgewijde Gaven wordt gevierd, mogen de Voorgewijde Gaven worden gebruikt voor de Communie.

  6. Het ontvangen van de Communie tijdens een individueel bezoek moet worden plaatsvinden volgens de rite van de Liturgie van de Apostel Jacobus, die in de vorige brief aan de geestelijkheid op 25 maart werd beschreven. De deeltjes van de Heilige Gaven worden voor het uitreiken van het sacrament niet ondergedompeld in de wijn, zoals meestalgebeurt bij het sacrament van de zieken, maar worden geserveerd op een grote kerkelijke schaal, waarvan de communicanten zelf een deeltje van de Heilige Gaven nemen, deze onmiddellijk nuttigen en hun handen vlakbij afspoelen.

  7. Tijdens een individueel bezoek aan de kerk is het noodzakelijk om niet alleen de gelegenheid te geven om de Communie te ontvangen, maar ook om te biechten, andere sacramenten te ontvangen, aangevraagde diensten te doen, gedachtenisbriefjes achter te laten, kaarsen te op te steken en – in de Lichte Week – koelitsj en pascha te laten zegenen.

Deze boodschap wordt een zegen genoemd. Zij beoogt niet alleen een aandachtige lezing, maar de aanvaarding van de inhoud alsmede de uitvoering ervan in de vreze Gods, door alle rechtgelovige geestelijken en gelovigen van ons bisdom, als een vorm van kerkelijke gehoorzaamheid.


Met de zegen Gods, de liefde van Christus en het geloof dat onze Heer Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan, ons uit deze fysieke gevangenschap zal leiden en ons al zijn Lichtende Opstanding zal schenken!

Aartsbisschop van Den Haag en Nederland  

 
NL Info Page

Geliefde broeders en zusters,


Ook wij zijn genoodzaakt om strengere regels toe te passen als gevolg van de oproep van de overheid om bijeenkomsten te beperken en een afstand van 1.5m te houden wegens de uitbraak van het coronavirus. Om deel te kunnen nemen aan de diensten moet u zich aanmelden op nummer +31651640328. Zonder bevestiging van aanmelding kunt u alleen toegelaten kunnen worden mits er op dat moment minder dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Indien u vragen heeft betreffende individuele diensten neem contact op met een van de priesters. Wij rekenen op uw begrip.

Informatie over de orthodoxe parochies van Nederland kunt u vinden hier


Наш Храм

Onze parochie valt onder het bisdom Den Haag en Nederland van het Patriarchaat Moskou.
Hoofd van het bisdom is Aartsbisschop Elisey (Ganaba).
Voor de kerkdiensten maken we gebruik van de Juliaanse kalender (oude stijl).
De diensten worden gecelebreerd in het kerkslavisch.
De belangrijkste lezingen worden herhaald in het Nederlands.


Heilige rechtgelovige grote vorst Alexander Nevsky Heilige rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevski.
(feestdagen 12 september, 6 december) [meer...]

On June 20, the Russian Orthodox Church dedicated to the Holy and Right-Believing Prince Alexander Nevsky (the Hague and the Netherlands diocese of the Moscow Patriarchate) was consecrated in Rotterdam, which is the second in size city of the Kingdom of the Netherlands and the largest port of Europe [meer...]

...

 


De kerk van de Heilige Alexander Nevsky


Grotere kaart weergeven


De kerk van de Heilige Alexander Nevsky bevindt zich in het centrum van Rotterdam op de hoek van het Vastenland en de Schiedamsesingel. U kunt ze bereiken met de tram lijn 20 of 25 vanaf Centraal Station of met de metro, uitstappen bij halte Leuvehaven:

pdf Hier kunt u een pdf-informatiebrochure over onze kerk downloaden..
 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог