Nederlands   English  
ANBIANBI

Officiële naam van de stichting / parochie:

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk Rotterdam.

KvK: 41135539.

Heilige rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevski.

ook bekend als:

Stichting Bouw Russisch Orthodoxe Kerk

Parochie Heilige Alexander Nevski;


De kerk van Heilige rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevski.

RSIN nummer:

804900772

824176601

Bezoekadres:

Schiedamsesingel 220, Rotterdam, 3012 BA

Postadres:

Schiedamsesingel 220, Rotterdam, 3012 BA

Telefoon:

(+31) 10 213.26.86

E-mail:

contact(at)ruskerk.nl

Samenstelling/ Kerkbestuur:

Voorzitter;

Secretaris;
Penningmeester;
3 algemene bestuurders.

Voorzitter;

Secretaris;
Penningmeester;

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er vindt geen bezoldiging plaats van de geestelijkheid of andere medewerkers. Wel worden gedeclareerde reis- en onkosten ten behoeve van de liturgische vieringen ten behoeve van de Parochie vergoed.

Doelstelling:

Liturgische diensten te verzorgen volgens de Russisch-Orthodoxe traditie; het toedienen van de Sacramenten; het geven van pastorale en diaconale hulp aan orthodoxe gelovigen.


De bouw en onderhoud van kerkgebouwen en/of ruimten ten behoeve van eredienst van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de stad Rotterdam (Schiedamsesingel 220 en Persijnstraat16) en ook ten dienste van culturele en maatschappelijke activiteiten van die Kerk en ook alles wat met het voorgaande verband houdt en daaraan bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:

Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid en hun parochie met al haar instellingen, evenals voor de algemene behoeften van het bisdom. Voorts heeft de Parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen. Dit door liturgische vieringen en sacramenten.


De Sacramenten, -zoals de doop, de myronzalving, het huwelijk, de biecht, de communie en de ziekenzalving- is het zichtbare werk van de geestelijkheid, waarmee Gods genade wonderlijke gaven overbrengt op de gelovigen die deze ontvangen. Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken met de geestelijkheid.

Aantal ingeschreven leden:

De Stichting kent geen ingeschreven leden.

De Parochie kent geen ingeschreven leden.

Aantal regelmatige bezoekers:

± 50 op gewone zondagen.

Annexe instelling:

geen annexe instellingen verbonden.

Financiële gegevens: kort overzicht van inkomsten

(baten) en uitgaven (lasten) over het laatste

afgesloten boekjaar.

Saldo op 01.01.2016: €7,587.58;

De inkomsten over 2016:

bedroegen ca €41,087 (€18,630 - contributies/giften/collecten; € 22,457 - opbrengst van verkoop artikelen en diversen).

De uitgaven over 2016:

bedroegen ca €46,366 (€17,856 - onkosten/reiskosten priesters; €3,500 - inkoop Liturgie benodigdheden, kaarsen, inkoop winkel; €9,729 - kosten kerkgebouw; €2,100 - diaconie; €13,181 - overige kosten).

Saldo op 31.12.2016: € 2,308.91.

 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог